De Hoeksteen

Helaas is de uitgave van De Hoeksteen stilgelegd vanwege gezondheidsproblemen van de eindredacteur.

De Hoeksteen is een tijdschrift voor vaderlandse kerkgeschiedenis. Het verschijnt 6 keer per jaar. Een abonnement kost € 16,- per jaar.
In dit tijdschrift wordt hoofdzakelijk de vaderlandse protestantse kerkgeschiedenis behandeld. Artikelen worden door lezers aangeleverd. Ook uw bijdrage is, mits relevant, van harte welkom.
Het blad wordt in tijdschriftvorm al 30 jaar uitgegeven. Gemiddeld 40 pagina's per uitgave. Een proefnummer is gratis.

E-mail info@vdlouw.nl

De Hoeksteen CDDe Hoeksteen CD (ca. 6.200 paginaīs, 1972 - 1998) bevat een keur aan diepgaande artikelen, waaronder bouwgeschiedenissen, biografieŽn en geeft een schat aan informatie over de protestantse Nederlandse kerkgeschiedenis, waarbij ook ruime aandacht wordt geschonken aan kerkelijke goederen en cultureel erfgoed van andere geloofsrichtingen. Prijs € 35,-

Speciale nummers
te bestellen voor € 5,- euro per stuk + portokosten.

Het turbulente leven van ds. Salomon Mozes Flesch
(1812-1862). no. 5/6 - december 1993 door J.J. Bouman.
Het bijzondere van het leven van Ds. Flesch is dat het vele mogelijkheden biedt om in het kerkelijk leven van die tijd te kijken. Ds. Flesch werd als Jood geboren, werd in de Hervormde Kerk gedoopt, werd in de Christelijk Afgescheiden Kerken predikant, ging over naar de Gereformeerde Kerk onder het kruis, keerde terug naar de afgescheidenen en was aan het eind van zijn leven voorganger van een buiten ieder verband staande kruisgezinde groep te Rotterdam. 82 pagina's

Verstrooide schapen
De geschiedenis van de Ledeboerianen in de noordelijke provincies. no 5/6 december 2000 door H. Hille. Aan de orde komt het kerkelijk leven in de noordelijke provincies buiten de hoofdstromen in de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw. Onder andere te Lemmer, Genemuiden, Oudemirdum, Akkrum, Groningen, Drachten, Hoogeveen, Leeuwarden en Veenwouden. 98 pagina's.

Inhoud Jaargang 30 - 2002

Nr 1.

Ds. Arnoldus Wassenburch, predikant in Sliedrecht
door ds. Gijsbert Hamoen
'Vaarwel vergrijsd Europa!
door L. Vogelaar

Nr 2.
Woerden hielp Amsterdam
door dr. J. Haitsma
Het begin van de Reformatie in Alblasserdam en Oud-Alblas
door ds. Gijsbert Hamoen
Het kortstondige verblijf van ds. J.M. Rutte te Arnemuiden
door P.J. Bos
De ineensmelting van 'A' en 'B' te Groningen
door G.J. Kok
Verborgen 'mini-museum' op zolder van pastorie Lage Vuursche
door Annemarie de Jong
Boekbespreking
door dr. O.W. DuboisNr 3, 4 en 5.
De Remonstrantse Gereformeerde Gemeente te Woerden
Dr. J. Haitsma schetst het wel en wee van de Woerdense remonstranten op boeiende en zorgvuldige wijze, met veel aandacht voor detail en de menselijke factor. 132 pag.

Nr 6.
Het ontstaan van de 'Vereeniging van Vrienden der Waarheid' te Winterswijk
door Hendrik Betting
Cornelis van Geelkerken, rechterhand van Anton Mussert
door Koos van Noppen
Dronter predikant promoveert
door Jos Oude Holtkamp
Uit de Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Marum (Gr.)
door G.J. Kok
Het drama van Putten
door Gijsbert Hamoen
Boekbespreking
door drs. Niek Scheps en dr. O.W. Dubois

E-mail info@vdlouw.nl