Nederlandse Historien

Helaas is de uitgave van Nederlandse Historien stilgelegd vanwege gezondheidsproblemen van de eindredacteur.

Nederlandse Historiën is een tijdschrift voor vaderlandse (streek)geschiedenis. Het verschijnt 6 keer per jaar. Het abonnement kost € 16,- per jaar. Een proefnummer is gratis. Artikelen worden door lezers zelf aangeleverd. Ook uw bijdrage is, mits relevant, van harte welkom. Het blad wordt in tijdschriftvorm al 36 jaar uitgegeven. Gemiddeld 40 pagina's per uitgave.

Knipselkrant Nederlandse Historien
De Knipselkrant is als bijlage te verkrijgen op Nederlandse Historiën. Het bevat wetenswaardige krantenartikelen met een historische inslag uit het gehele land. Het verschijnt eveneens 6 keer per jaar. Het abonnement voor zowel Nederlandse Historiën als de Knipselkrant kost in combinatie € 32,-. Een proefnummer is gratis. Gemiddeld 40 pagina's per uitgave.

E-mail info@vdlouw.nl

CD Nederlandse HistoriënDe CD van het tijdschrift de Nederlandse Historiën bevat alle jaargangen van 1967 tot en met 1998 en biedt een greep uit de Nederlandse - en streekgeschiedenis. Het kent een breed spectrum aan onderwerpen in gedegen artikelen, uitgediept en in een historisch kader geplaatst. De Nederlandse Historiën en knipselbijlagen (tezamen ca. 9.700 pagina's) zijn een belangrijke bron voor historici. Iedere genealoog kan hier zeker iets vinden ter aankleding van de stamboom. Prijs € 39,50.

Speciale nummers
Te bestellen voor € 5,- per stuk + portokosten.

Van Amersfoort tot Zwol.
no. 4/5 - oktober 1993, geschreven door Willem Boxma over het historisch reisverkeer tussen beide steden. 76 pagina's.

De geschiedenis van het Fort Spijkerboor.
no 4/5 - september 1995 door S.H. Hoogterp over dit onderdeel van de voormalige Stelling van Amsterdam. 90 pagina's.

De romantiek van de Postkoets
no 4 - oktober 1996, geschreven door Willem Boxma, 40 pagina's

De Horstermeer 100 jaar droog
no 4/5 - oktober 1982, geschreven door E.J. Rinsma en J. Snel. Over de drooglegging van de Horstermeerpolder bij Nederhorst den Berg, 72 pagina's

Werken op Zeker - Een dijkverhoging 1995-1996
no 5/6 - december 1999, geschreven door M.J. Ververs. De geschiedenis van de dijkverhogingen rondom Lexmond, Vianen en Hagestein, 82 pagina's

De verdediging van Vianen
no 4 - juli 2000, geschreven door M.J. Ververs. De historie van de verdediging van de stad Vianen. 40 pagina's.Inhoud Jaargang 36 - 2002

Nr 1.

Oranienbaum. Een Nederlands stadje in Duitsland
door ds. Gijsbert Hamoen
Overpeinzingen bij een schoolplaat
door drs J.T. Bremer
Kentering in waterbouwkunde
door Ben Jansen
Erfvijanden, stadsmuren en Kok-panden
door Aalt Selles
Franeker even bolwerk tegen Oranje-stadhouder
Watersnoodramp 1825 weer actueel
Herinneringen aan grandeur van De Heerenhof
door Betty Blikman-Ruiterkamp
Bodegraafse horeca bloeide door scheepvaartverkeer
door Peter van Eijk
Eerst werken, dan spelen
door Eric Lorier
'Drukker vond ik altijd een prachtig vak'
door Mirjam de Klerk
De Noordwest-Veluwe vroeger
door Bep de Waard-Ruijs
Historie Gelderland op vier CD-roms
door Helma Schouten
Harm Joling is wijs met zijn bosje
door Marscha van Noesel
Boekbespreking
door John Exalto

Nr 2.
Het licht der lamplantaren
door M.G. Niessen
De Veluwse adellijke familie Van Reede tot de Parkeler tijdens het laatste kwart van de achttiende eeuw: een tijd van overgang
door drs. J.D. Kraijo-Holleman
Als je voor een dubbeltje geboren bent...
door drs. J.T. Bremer
Gedane Zaken
Boeren losten suikerbieten bij bietenscheepjes in Ringvaart
Historische feiten lastig te vinden op het wijde web
door Irene Bartelds

Nr 3.
Jan Amos Comenius en Nederland
door Gijstbert Hamoen
De periode voor de oprichting van de Firma Blijdenstein & Co
door Ronald Wilfried Jansen
Jan Kennedij, pionier van het communisme in Purmerend
door Jack Otsen

Nr 4.
Adellijke nakomelingen van een dienstbode
door M.D. van Duijvenvoorde
Van petroleumlamp tot elektrische verlichting
door M.G. Niessen
Het klinisch geneeskundig onderwijs in Leiden aan het einde vande 18e eeuw
door Dr. H.L. Houtzager
Oorlog bleef leven van 'Frits de Zwerver' beheersen
door H.J.Ph.G. Kaajan
Het hek in het Bosch en Verlaine in Holland
door Mr. L. van Heijningen
Nederland en China 1912-1941
door Mr. C.J.M. Kramers
De Nassause bezittingen in het Europa van de 13de tot de 16de eeuw
door Dr. H.L. Houtzager

Nr. 5
De Helderse jaren van Anton Piek
door Drs. J.T. Bremer
In de schaduw van het kaartsysteem
door Mr. L. van Heijningen
Toeristen in Oud-Zwolle
door Willem Boxma
De roomkatholieke zuilvorming in Purmerend
door Jack Otsen
Nederland en het neutrale Portugal 1940-1945
door Mr. C.J.M. Kramers
Louise Henriette van Oranje-Nassau, een Nederlandse prinses in Oranienburg
door Gijsbert Hamoen.

Nr. 6
De vier Schieen van Overschie
door Stef de Ridder

Enige historische links:

http://www.historischhuis.nl
3000 links naar nationale en internationale geschiedenis websites

geschiedenis HISTOFORUM
site met veel historische links

http://www.forten.info/index.htm
site met als onderwerp het militair erfgoed in Nederland en Belgie

NedGen Genealogische Zoekmachine
Is uw stamboom al uitgezocht? Zoek met NedGen naar online familiestambomen

E-mail info@vdlouw.nl